-->

Romence

Romence (kendi dilinde: Română), Romanya'nın resmî dilidir ve Roman dillerinin doğu koluna mensuptur. Çoğunluğu Romanya ve Moldova'da yaşayan 28 milyon kişi tarafından konuşulur. Moldova'nın resmî dili Moldovaca da Romence ile aynı olmasına rağmen ülke yasaları kapsamında ülkenin resmî dili Moldovaca olarak yer almaktadır

Kısa Notlar

    Latinceye gramer ve kelime dağarcığı olarak oldukça benzemektedir. Romanya tarih boyunca çevresel etkilerden diğer ülkelere göre daha az etkilendiği için Latince etkisi diğer dillere göre daha fazla gözükmektedir.
    Romanya bölgesinde Roma İmparatorluğu'nun işgalinden önce yaşayan yerli halkın, yani daçyalıların (Romanya tarihsel olarak daçya - dacia - olarak isimlendirilir), kullandığı kelimeler de Romencede bulunmaktadır. Dolayısıyla bazı kelimelerin İtalyanca - İspanyolca gibi dillerde hiç benzeri yoktur. (Örneğin brânză - peynir)
    İ.S. 101 yılında Roma İmparatoru Trajan daçya topraklarını işgal etmiştir. Yani bu tarihten itibaren Latin etkisi daçyaya girmiştir. Bundan sonra da daçya Osmanlı İmparatorluğu da dahil olmak üzere çeşitli işgallere uğramıştır. Bu sebeple Türkçe ile de bazı ortak kelimeler vardır.
    Rumen alfabesi kiril alfabesi değildir. Uzun bir süre SSCB nin etkisi altında (komünist yönetim ile) idare edildiği için böyle bir fikre kapılmak doğaldır, ama bu süre içinde dahi kiril alfabesi kullanılmamıştır. Rumen alfabesi, Latin alfabesine çok büyük oranda benzer sadece birkaç tane farklı harf vardır. Yine benzer sebeplerle Rumencenin Rusçaya benzediği düşünülebilir, fakat Rusçaya benzemez.

Rumen Alfabesi

    Rumen alfabesi şu harflerden oluşur:

Rumen Alfabesi
a     ă     â     b     c     d     e     f     g     h     i     î     j     k     l     m     n     o     p     q     r     s     ș     t     ț     u     v     w     x     y     z
A     Ă     Â     B     C     D     E     F     G     H     I     Î     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     Ș     T     Ț     U     V     W     X     Y     Z
Harfler
Ă ve Î: Her iki harf Türkçedeki ı sesine yakın telaffuz edilir.
Ț: Gagavuzca’da ve ayrıca Moğolca’da kullanılan bir harftir. Türkçe’de kullanılmaz. TS olarak da seslendirilir (ʦ: T+S). Moğolca’da ve Rusça’da, Slav dillerinde, ayrıca Kiril alfabesini kullanan pek çok dilde Ç harfinin türevi olan sert bir T bir sesidir (Kiril Ц, Tse). Gagavuzca’da ve diğer Türk dillerinde Slav kökenli kelimelerde yer alır (Örneğin: Prezentaţiya). Ancak öz Moğolca sözcüklerde de sık sık kullanılır. Örneğin: Moğolcadaki Ţag sözcüğü (Çağ, “Tsag” okunur), Ţeţeg (Çiçek, “Tsetseg” gibi okunur).
Ḑ: Gagavuzların da kullandığı Moldova alfabesinde (ve birebir aynı olan Rumen alfabesinde) resmi olmayan harfler arasındadır. Bu dillerdeki eski metinlerde birebir Noktalı D biçimiyle rastlanır. Ses olarak Abhazcada, Macarcada ve Bulgarcada yer alır. Türkçe’de bulunmayan sert bir D harfidir. DZ olarak da seslendirilir (ʣ: D+Z). Slav dillerinde, ayrıca Kiril alfabesini kullanan bazı dillerde J harfinin türevi olan bir sestir (Kiril Ӡ, Dze). Örneğin Romencedeki Ḑână (Dzana, Çağdaş Romencede Zână: Peri).[4]
Rumen harflerinin seslendirilişi (burada belirtilmeyen harfler Türkçede olduğu gibi seslendirilir):

    â î harflerinin sesleri aynıdır sadece gramer kuralı olarak î sadece kelime başında bulunabilir. Bu harflerin sesi Türkçedeki ı ile aynıdır.
    c harfi Türkçedeki k gibi okunur

        . Zaten Rumencede k harfi sadece kg için kullanılır.
        Türkçedeki c sesi, gea=ca, ge=ce, gi=ci, gio=co şeklinde g harfine e veya i eklenerek kullanılır. Türkçedeki g sesi ise gh ile elde edilir, ghe=ge gibi.
        Rumencede Türkçedeki ç harfi olmamasına rağmen ç sesi vardır. cea=ça, ce=çe, ci=çi, cio=ço olarak okunur.

Ayrıca bakınız

    Latinceden Rumenceye ses değişiklikleri

Kontak Bilgisi

  • Adres: Ortabahçe Cad. Sinanpaşa Köprü Sok. Tellioğlu İş Hanı No:4/1 34353
    Beşiktaş - İstanbul – Turkey
  • Tel: +90 (212) 259 19 32- +90 (212) 259 21 88
  • Email: info@atilimceviri.com
  • Fax:+90 (212) 259 08 18

Çalışan Personelimiz