-->

Hırvatça

Hırvatça, (hrvatski) Slav dillerinin güney grubundan, Hırvatların konuştuğu dildir. Sırpça ile birlikte "Sırp-Hırvat dili" olarak da bilinirdi. Bugün Hırvatistan Cumhuriyeti'nin ve Avrupa Birliği[2] 'nin resmî dili olması dışında Bosna-Hersek'in fiiliyatta üç etnik yapılı bölümlenmesi sebebiyle burada da resmiyete sahiptir.
Alfabe ve Telaffuz

Hırvatça, Boşnakça gibi Latin Alfabesiyle yazılır. 900 yıllık bir geçmişi vardır. Standart Hırvatça yazı dili, merkez ağız bölgesinden oluşmuştur.
Yapı

Slav menşeli dillere dâhil edilen Hırvatça, diğer Slav dillerinden din ve kültürel yapı sebebiyle farklılaşır. Hırvatların Katolik mezhebine mensup olmaları ve fakat diğer Slavların Ortodoks mezhebine mensup olmaları, esasen kelime hazinesinde olan farklılıkları doğurmuştur.

Sırpça ile, kelime hazinesinin yanında, alfabe ve /e/-/ije/ (belo-bijelo) denkliği bakımlarından farklılık gösterir.

Alfabede 30 harf + 2 (i+e=ie, r+r=ŕ) vardır:

a, b, c, č, ć, d, dž, đ, e, f, g, h, i, j, k, l, lj, m, n, nj, o, p, r, s, š, t, u, v, z, ž.

q, w, x, y harfleri sadece yabancı özel isimlerde kullanılır.
Kelime Hazinesi
1288’de yazılan Vinodol Kanunnamesi
1368 tarihli Knez Novak Dua Kitabı
İngilizce     Hırvatça     Sırpça
Compare     Usporedba     Поређење (Poređenje)
Europe     Europa     Европа (Evropa)
Netherlands     Nizozemska     Холандија (Holandija)
Italians     Talijani     Италијани (Italijani)
Universe     Svemir     Васиона (Vasiona)
Spine     Kralježnica     Кичма (Kičma)
Air     Zrak     Ваздух (Vazduh)
Education     Odgoj     Васпитање (Vaspitanje)
Week     Tjedan     Седмица (Sedmica)
History     Povijest     Историја (Istorija)

Kontak Bilgisi

  • Adres: Ortabahçe Cad. Sinanpaşa Köprü Sok. Tellioğlu İş Hanı No:4/1 34353
    Beşiktaş - İstanbul – Turkey
  • Tel: +90 (212) 259 19 32- +90 (212) 259 21 88
  • Email: info@atilimceviri.com
  • Fax:+90 (212) 259 08 18

Çalışan Personelimiz