-->

Bengalce

Bengalce (Bengalce: বাংলা Bangla /baŋˈla/) veya Bengal Dili (Bengalce: বাংলা ভাষা Bangla Bhaşa), bir doğu Hint-Ari dilidir.

Bengalcenin kökeni Güneydoğu Asya'nın Bengal olarak bilinen bölgesidir ve bu bölge, bügünkü Bangladeş'i ve Hindistan'ın Batı Bengal eyaletini ve Tripura ve Assam eyaletlerinin bir kısmını kapsamaktadır. Dili konuşanların sayısı 230[2][3], 250[4][5] veya kimilerine göre 300 milyon[6][7] civarındadır ve dünyanın en çok konuşulan (beşinci veya altıncı) dillerinden biridir.[8] Ayrıca, 125.000'den fazla sözcüğüyle dünyanın en zengin beşinci dilidir.[9]

Hindistan, Pakistan ve Afganistan'da konuşulan dillerin çoğu (Hintçe, Urdu, Paştu vs.) ve ayrıca Farsça, Kürtçe, Ermenice ve başka birçok dil gibi Sanskritçe kökenli bir dildir. Diğer Doğu Hint-Ari dilleriyle birlikte 800-1200 yılları arasında Magadhi Prakrit dilinden kökenlenmiştir. Bangladeş'in resmî dilidir ve Hindistan'ın ikinci en çok konuşulan dilidir.[10][11]

Bengalce, uzun ve zengin edebi geleneğiyle, yüksek kültürel çeşitliliği barındıran bir bölgenin insanlarını bir araya getirir ve aynı zamanda Bengal milliyetçiliğinde önemli bir rol oynar. Bengalce'nin en önemli kişiliklerinden biri edebiyat Nobel Ödülü sahibi Rabindranath Tagore'dur. Tagore, Nobel ödülü almış ilk Asya'lıdır ve aynı zamanda hem Hindistan hem de Bangladeş Ulusal marşlarını bestelemiştir, bu iki ülkenin de ulusal marşı Bengalce'dir.

Bangladeş'in Pakistan'ın bir parçası olduğu bir dönemde, Urdu dili, milli dil olarak her alanda kullanılmak üzere, Bengalce'yi baskılamak amacıyla kullanılmış, ayrıca Bengalce'nin de Arap alfabesiyle yazılması istenmiştir. Bütün bunlar üzerine, güçlü bir dil bilinci olan Bangladeş'liler (o zamanın Doğu Pakistan'lıları) Bengal Dil Hareketi'ni başlatmışlar, 21 Şubat 1952'de Bengal dilinin ve alfabesinin yazımını sürdürmek amacıyla yapılan protestolarda birçok insan ölmüştür. O günden bu yana 21 Şubat Bangladeş'te Dil Hareket Günü olarak anılmaktadır ve 17 Kasım 1999'da UNESCO tarafından Uluslararası Anadil Günü ilan edilmiştir.

Yazısı

Bengal yazısı, Latin yazısından farklı olarak, heceseldir. Asamca, Manipuri ve Munda gibi dillerin yazımında da kullanılır. Orijinalde 50 harflik Sanskritçeyi yazmak için tasarlanmıştır.[12][13] Bengalce'ye has 10 harfin eklenmesiyle de alfabesinde 60 harfe sahip olmuştur.
Bengal yazısıyla "Seni seviyorum“: Ami tomake bhalobashi

Ancak gramer incelemeleri genelde bu 50 harflik alfabe üzerinden yapılır. Bu harflerin on altısı sesli, otuz dördü sessizdir. Her sessiz harf, ilk sesli harfi "অ" harfini bünyesinde içerir. Yazımda, büyük harf veya küçük harf kavramı yoktur. Soldan sağa yazılır.[14]
Alfabe
Sesliler[15][16] Harf     Harfin/Sesin Türkçe Karşılığı     Transkripsiyon     Transliterasyon     IPA
অ     a ile o arası 3 farklı ses     ô ve o     a     /ɔ/ and /o/
আ     a     a     á     /a/
ই     i     i     i     /i/
ঈ     i     i     ii     /i/
উ     u     u     u     /u/
ঊ     u     u     ú     /u/
ঋ     ri     ri     r     /ri/
ৠ     ri     ri     rr     /ri/
ঌ     lri     lri     lr     /lri/
ৡ     lri     lri     lrr     /lri/
এ     e     e ve ê     e     /æ/ ve /e/
ঐ     ai ile oi arası bir ses     oi     ae     /ɔj/
ও     o     o     o     /o/
ঔ     owa - owo arası / ow     ou     ao     /ow/
অং     ang - ong arası / ng     ôņ     aḿ     /ŋ/
অঃ     ah - oh arası / h     ôh     ah     /h/
Sessizler Harf     Harfin Adı     Harfin/Sesin Türkçe Karşılığı     Transkripsiyon     Transliterasyon     IPA
ক     ka     ince k     k     k     /k/
খ     kha     ince, nefesli k     kh     kh     /kʰ/
গ     ga     ince g     g     g     /g/
ঘ     gha     ince, nefesli g     gh     gh     /gʱ/
ঙ     uņa     genizden gelen ng     ŋ     uņ     /ŋ/
চ     ca     ç     ch     c     /tʃ/
ছ     cha     nefesli ç     chh     ch     /tʃʰ/
জ     ja     c     j     j     /dʒ/
ঝ     jha     nefesli c     jh     jh     /dʒʱ/
ঞ     iņa     damaktan gelen n     ñ     iņ     /n/
ট     ťa     t (dil damağa değer)     ţ     ť     /ʈ/
ঠ     ťha     nefesli t (dil damağa değer)     ţh     ťh     /ʈʰ/
ড     d́a     d (dil damağa değer)     ḍ     d́     /ɖ/
ঢ     d́ha     nefesli d (dil damağa değer)     ḍh     d́h     /ɖʱ/
ণ     ńa     n (dil damağa değer)     ņ     ń     /n/
ত     ta     t     t     t     /t̪/
থ     tha     nefesli t     th     th     /t̪ʰ/
দ     da     d     d     d     /d̪/
ধ     dha     nefesli d     dh     dh     /d̪ʱ/
ন     na     n     n     n     /n/
প     pa     p     p     p     /p/
ফ     pha     p ile f arası     ph     ph     /f/
ব     ba     b     b     b     /b/
ভ     bha     nefesli b     bh     bh     /bʱ/
ম     ma     m     m     m     /m/
য     ya     c veya y     y     y     /dʒ/
র     ra     r     r     r     /ɾ/
ল     la     ince l     l     l     /l/
শ     sha     ş ve s     ś     sh     /ʃ/ / /s/
ষ     śa     ş     ṣ     ś     /ʃ/
স     sa     ş ve s     s     s     /ʃ/ / /s/
হ     ha     h     h     h     /h/
য়     kśa     çok kuvvetli nefesli k     kkh     kś     
ড়     ŕa     damaktan r     ŗ     ŕ     /ɽ/
ঢ়     ŕha     damaktan nefesli r     ŗh     ŕh     /ɽ/
Gramer
Dil Hakkında Bazı Bilgiler ve Bazı Örnekler

Söz dizimi, Türkçenin söz dizimine çok yakındır.
Örneğin:

    Ami = Ben
    Tumi = Sen
    Tomake = Seni
    Bhalobaşi = Seviyorum
    Ami tomake bhalobaşi = Ben seni seviyorum
    Torun= Gençlik
    Bari = Ev
    Bare = Eve, Evde
    Caççi = Gidiyorum
    Ami bare caççi = Ben eve gidiyorum


Türkçe ile ortak birçok sözcük barındırır.

    Baba = Baba
    Hawa = Hava, Rüzgar
    Sabun, Şaban = Sabun

İyelik Zamirleri
İyelik Zamirleri[16]     Türkçesi     Tekil Şahıs     Türkçesi     Çoğul Şahıs
1. Şahıs     Ben     Ami     Biz     Amra
2. Şahıs, çok samimi     Sen     Tui     Siz     Tora
2. Şahıs, normal     Sen     Tumi     Siz     Tomra
2. Şahıs, saygılı     Siz     Apni     Siz     Apnara
3. Şahıs, normal, yakında     O     Şe     Onlar     Şera
3. Şahıs, normal, uzakta     O     O     Onlar     Ora
3. Şahıs, saygılı     O     Tini     Onlar     Ta(n)ra
Fiil Çekimleri

Fiil çekimleri, aynen Türkçedeki gibi sondan eklemelidir. Sona gelen ekler zamirin tekil/çoğul oluşuna göre değil, zamirin hangisi olduğuna bağlıdır. Yani Ben ve Biz aynı çekilir. O ve Onlar da "ben ve biz"den farklıdır. Zamirlere bağlı olarak beş çeşit çekim vardır:

    1. Şahıs (Ami, Amra)
    2. Şahıs, çok samimi (Tui, Tora)
    2. Şahıs, normal (Tumi, Tomra)
    3. Şahıs, normal (Şe, Şera, O, Ora)
    Saygılı şahıslar (Apni, Apnara, Tini, Ta(n)ra)

Bunlardan, kolaylık olması için, sırayla "1", "2a", "2b", "3" ve "S" diye bahsedeceğim.
Bengalce'de, fiiller mastar halde -a veya -wa ile biterler. Fiiller çekilirken bunlar kalkıp yerine, çekim ekleri gelir.
Örneğin,

    Bilmek = Cana
    Ekler
        1 -i
        2a -iş
        2b -o
        3 -e
        S -en

Yerine koyunca:

    Ami cani = Biliyorum
    Tui caniş = Biliyorsun (çok küçük bir çocuğa veya çok samimi arkadaşına)
    Tumi cano = Biliyorsun (arkadaşlarına)
    O cane = Biliyor (arkadaşın)
    Apni canen = Biliyorsunuz (büyüğün)

Kontak Bilgisi

  • Adres: Ortabahçe Cad. Sinanpaşa Köprü Sok. Tellioğlu İş Hanı No:4/1 34353
    Beşiktaş - İstanbul – Turkey
  • Tel: +90 (212) 259 19 32- +90 (212) 259 21 88
  • Email: info@atilimceviri.com
  • Fax:+90 (212) 259 08 18

Çalışan Personelimiz