-->

Latince

Latince, Hint-Avrupa dil ailesine üye antik bir dildir.[1] Eski Roma İmparatorluğunun resmî dili olan Latince, tarih boyunca bilim ve yönetim dili olarak kullanılmıştır.[2] Avrupa'nın birçok dili ile akraba olan Latince Roman dillerinin atası kabul edilir.
Latince     Almanca     İngilizce     -     Türkçe
pater     Vater     father         baba
sex     sechs     six         altı
est     ist     is         olmak

Latin Alfabesi

Ayrıca bakınız Latin Alfabesi

Romalılar Latin alfabesini Etrüsklerden, Y ve Z harflerini ise Yunan Alfabesinden almışlardır. Latin Alfabesi Orta Çağa değin yalnızca 23 harften oluşmaktaydı. İlk olarak 15. yüzyıl ile birlikte J ve U harfleri de alfabeye eklendi.

Bazı istisnai özel isimler dışında genelde Latince'de kelime başlarında küçük harfler kullanılır ve ön adlar genelde kısaltmalar şeklinde yazılır. Örneğin; A. (Aulus), C. (Gaius), L. (Lucius) gibi.
Telaffuz

Ayrıca bakınız Latince okunuş kuralları

Günümüzde yanlış olarak neredeyse tüm dünyada "Sezar" olarak telaffuz edilen isim Latince'de Caesar olarak yazılır ve Kaesar olarak telaffuz edilirdi. Aynı şekilde Cicero isminin doğru telaffuzu da bunu uygun olarak "Kikero"'dur. İki heceli kelimelerde genelde vurgu ilk hecede bulunur ve "diftong" adı verilen arka arkaya yazılan ünlüler uzun okunur.[3]
Tarihi

Tarihte bütün diller gibi Latince de değişime uğramış, başka dillerin tesirinde kalmıştır. Eskiden yeniye sıralandığında ortaya çıkan Latinceler şunlardır:[4]

    Eski Latince
    Klâsik Latince
    Kaba Latince
    Orta Çağ Latincesi
    Rönesans Latincesi
    Yeni Latince
    Çağdaş Latince

Kontak Bilgisi

  • Adres: Ortabahçe Cad. Sinanpaşa Köprü Sok. Tellioğlu İş Hanı No:4/1 34353
    Beşiktaş - İstanbul – Turkey
  • Tel: +90 (212) 259 19 32- +90 (212) 259 21 88
  • Email: info@atilimceviri.com
  • Fax:+90 (212) 259 08 18

Çalışan Personelimiz