-->

Sözlü Çeviri

Yürürlüğe giren son yasal düzenlemelerin gerektirdiği biçimde yetkili merciiler nezdinde akredite olmuş tercümanlarımız tarafından sözlü çeviri hizmetleri sunulmaktadır. Bu hizmetler, herhangi bir sınırlama olmamak kaydıyla:

Adliye Tercümanlığı,

Tapu İşlemleri Tercümanlığı,

Ardıl Tercüme,

Konferans Tercümanlığı (Simültane) ve

Toplantı, nikah vb. tercümanlık hizmetleri.

 

Kontak Bilgisi

  • Adres: Ortabahçe Cad. Sinanpaşa Köprü Sok. Tellioğlu İş Hanı No:4/1 34353
    Beşiktaş - İstanbul – Turkey
  • Tel: +90 (212) 259 19 32- +90 (212) 259 21 88
  • Email: info@atilimceviri.com
  • Fax:+90 (212) 259 08 18

Çalışan Personelimiz