Karadağca (Црногорски језик / Crnogorski jezik), Karadağ'da konuşulan bir Güney Slav dilidir. Aynı zamanda ülkenin resmî dilidir. Sırpçaya yakındır. O da Sırpça gibi Kiril ve Latin alfabeleriyle yazılabilir.

2006 yılından beri Sırp dilinin hegamonyasından kurtulmaya çabalamakta, bu hedefte makale, kitap vs. basın yayın yoluyla bağımsızlık mücadelesi vermektedir. Hatta okullarında 2011'den itibaren Sırpçayı kaldırıp Karadağca eğitimi yürürlüğe sokmayı planlamaktadır.[kaynak belirtilmeli]

Karadağcayı Hırvatlar: %64 Sırplar: %50 Boşnaklar: %69 oranla konuşurlar.

Karadağca 2007 yılında Karadağ Anayasası'nda Karadağ'ın resmî dili olarak ilan edilmiştir.

Sırpça (Sırp Kiril: српски, Latin: srpski) Slav dillerinin güney grubundan, Sırpların konuştuğu dil. Hırvatça ile birlikte "Sırp-Hırvat dili" olarak da bilinir. Sırpça, Sırbistan'ın resmî dilidir. Ayrıca Bosna-Hersek'in resmî dillerinden biridir. Çoğu Sırbistan, Karadağ, Bosna-Hersek ve Hırvatistan'da yaşayan 10 milyon Sırp tarafından konuşulur.[kaynak belirtilmeli]19. yüzyılda Kiril alfabesi Sırpçaya uygulanırken, her ses için bir harf oluşturulmuştur ve bu yüzden (Türkçe için de dendiği gibi) Sırpça yazıldığı gibi okunan ve okunduğu gibi yazılan bir dildir.

Sırpçanın ilginç bir özelliği, hem Latin alfabesi hem de Kiril alfabesi kullanılarak yazılmasıdır. Bunun sebebi tarihseldir. Yugoslavya SFC yönetimi Sosyalist rejim nedeniyle Kiril alfabesini tercih etmiş; ancak ondan önceki Sırp-Hırvat federasyonunda kullanılan Latin alfabesinin kullanımı devam etmiştir.

Sırpçada Türkçeden gelme 8965 sözcük bulunmaktadır. Aşağıda bu kelimelerden bazılarını görebilirsiniz.

Sırp Alfabesi

А а Б б В в Г г Д д Ђ ђ Е е Ж ж З з И и Ј ј К к Л л Љ  љ  М м
A a B b V v G g D d Đ đ E e Ž ž Z z I i J j K k L l Lj lj M m

Н н Њ  њ  О о П п Р р С с Т т Ћ ћ У у Ф ф Х х Ц ц Ч ч Џ  џ  Ш ш
N n Nj Nj O o P p R r S s T t Ć ć U u F f H h C c Č č Dž dž Š š

Sırpça kelime ve cümle kalıpları
Zdravo: Merhaba.
Kako si: Nasılsın ?
Kako ste: Nasılsınız ?
Dobro sam: İyiyim.
Hvala: Teşekkür ederim.
Hvala lepo: Çok teşekkür ederim.
Vidimo se: Sonra görüşürüz.
Drago mi je: Memnun oldum.
Molim vas: Lütfen , rica etmek.
Volim te: Seni seviyorum.
Dobro došli: Hoş geldiniz.
Do viđenja: Hoşçakal.
Dobar dan: İyi günler.

Diyalektleri

İki büyük diyalekt vardır:

Shtokavian: Standart lehçedir.

Torlakian: İkinci büyük diyalektdir. Sırbistan, Kosova, Makedonya başta olmak üzere diğer Balkan ülkelerinde konuşulur.

Baskça (Euskara), Baskların konuştuğu İzole dil. Baskça, dil bilimcileri tarafından Hint-Avrupa dilleri Avrupa'ya yayılmadan önce Avrupa'da konuşulan dillerden arta kalan biri olarak kabul edilir. Bu sebepten bu dilin dünyada konuşulan başka hiçbir dille yakından akraba olmayan çok eski bir dil olduğu düşünülür. Hint-Avrupalılar buraya gelmeden önce çok geniş bir bölgede, tüm İber yarımadasında (İspanya ve Fransa) ve Gaskonya/Akitanya bölgesinde (Güneybatı Fransa), konuşulmakta idi.

Katalanca, Hint-Avrupa Dillerinin Romans koluna bağlı bir dildir. İspanya'nın bazı bölgelerinde ve Andorra'da resmi dilidir. Katalanca konuşanların çoğu İspanya'da yaşar.

Kontak Bilgisi

  • Adres: Ortabahçe Cad. Sinanpaşa Köprü Sok. Tellioğlu İş Hanı No:4/1 34353
    Beşiktaş - İstanbul – Turkey
  • Tel: +90 (212) 259 19 32- +90 (212) 259 21 88
  • Email: info@atilimceviri.com
  • Fax:+90 (212) 259 08 18

Çalışan Personelimiz